Hem
Sök på Kläder.nu Kläder.nu:s blogg Kläder.nu:s trendsida Kläder.nu testar nätbutiker

Klänning som tränger bort

Klänning som tränger bort  Nyheter om kläder
Klänning som blir större ju mer trängd du känner dig? Ja, nu finns den i vita och rosa spetsar. Konststudenten Kathleen McDermott har skapat The Personal Space Dress som ska hjälpa kvinnor ta makten över sin privata och publika sfär.

The Personal Space Dress är utrustad med sensorer och en "ställning" som får kjolen att expandera när en person kommer för nära klänningsbäraren. Plagget är en del i Kathleen McDermotts serie Urban Armour där hon tidigare skapat The Auto Filter som är en sjal med inbyggd föroreningssensor.

McDermott skriver på sin hemsida att idén till hennes plagg grundar sig i hur kvinnor exponeras i det offentliga rummet och i reklam och att hon utifrån det började söka sätt att hjälpa kvinnor få mer kontroll över sin egen personliga sfär i offentligheten.

Källa: Expressen.

Kläder.nu kategori: Nyheter om kläder.